فن لپ تاپ

چرا فن لپ تاپ از کار افتاده است؟

زمانی که فن لپ تاپ بسوزد، به جایی گیر کند و دچار عدم تامین برق از مادربورد شود، از کار می افتد. ریختن مایعات روی لپ تاپ، جمع شدن گرد…

دلیل صدا دادن فن لپ تاپ چیست؟

فن لپ تاپ از جمله اجزای استحلاکی لپ تاپ است که پس از مدتی یا به صدا افتاده یا کلاً از کار می افتد. در صورت نگهداری بسیار خوب فن…