فن لپ تاپ از جمله اجزای استحلاکی لپ تاپ است که پس از مدتی یا به صدا افتاده یا کلاً از کار می افتد. در صورت نگهداری بسیار خوب فن لپ تاپ حتی بیش از 5 سال هم کار می کند. صدا دادن فن لپ تاپ می تواند عوامل دیگری مثل افتادن شی خارجی به داخل فن، وارد شدن ضربه به لپ تاپ و از جا درآمدن فن ، معیوب شدن مغزی فن، شکسته شدن پره های فن لپ تاپ و جمع شدن گرد و غبار نیز داشته باشد. همچنین اگر فن اورجینال نباشد پس از مدتی معیوب شده و به صدا می افتد.