زمانی که فن لپ تاپ بسوزد، به جایی گیر کند و دچار عدم تامین برق از مادربورد شود، از کار می افتد. ریختن مایعات روی لپ تاپ، جمع شدن گرد و غبار داخل فن و … باعث سوختن فن و حتی مادربورد می شود. همچنین اگر ضربه شدید به لپ تاپ وارد شود، می تواند به فن آسیب جدی وارد کند. در صورت از کار افتادن فن لپ تاپ لپ تاپ مدتی پس از روشن شدن، خاموش می شود و عملکرد آن به شدت کاهش می یابد.