دلیل این اتفاق، داغ کردن پردازنده سیستم است. چرا که به هر دلیلی، فن به خوبی نمی تواند لپ تاپ را خنک کند. زمانی که وسط کار کردن با لپ تاپ، سیستم به طور خودکار خاموش می شود، حاکی از نقص عملکرد فن لپ تاپ است. بنابراین به احتمال زیاد با تعویض فن لپ تاپ مشکل حل شود. در مواردی نیز ممکن است هیت سینک خراب باشد و مشکل داشته باشد. تشخیص دلیل مشکل، با متخصصین تعمیرات لپ تاپ از که باید با ابزار تخصصی خود تست بگیرند.